Startsida

OBS! DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD

Add-Vantage AB hjälper företag att stärka sin konkurrenskraft genom professionell omvärldsanalys


Genom att metodiskt och strukturerat hjälpa kunden kartlägga sin omvärld och analysera olika aktörer, händelser, trender och konsekvenser för företaget, både med avseende till processimplementering och konkret analysarbete, hjälper Add-Vantage AB kunden att stärka sin operativa och taktiska analysförmåga, sin strategiska planering och effektiviserar beslutsförmågan främst genom ökad samsyn i ledningen kring företagets viktigaste utmaningar på kort och lång sikt.


Add-Vantage AB tillhandahåller rådgivning och utbildning inom omvärldsanalys, design och implementering av skräddarsydda omvärldsanalysfunktioner i kundens organisation samt erbjuder även omvärldsanalyskompetens i ad hoc-projekt.

Kontakt och information:

Mejl: ingemar.svensson@add-vantage.se

Mobil: 0761 44 13 07

Sandviksvägen 194, 165 70, Hässelby

Copyright @ All Rights Reserved